Anställningstrygghet

Bild på undersköterska i mörk korridor

Säg ifrån – för trygga jobb. 

Vi förtjänar bättre.
Vi förtjänar trygga jobb.
Vi förtjänar anställningstrygghet.

Antalet personer som saknar en trygg anställning blir fler. Barnskötare och bemanningsanställda som inte vet när nästa arbetspass börjar. Undersköterskor och lokalvårdare som arbetar ofrivillig deltid. Butiksanställda och kockar som drabbas av hyvling – där du får välja mellan att arbeta färre timmar eller bli uppsagd.

Idag jobbar var tionde arbetare på timme eller när chefen kallar. Mer än varannan arbetarkvinna är deltidsanställd. Var femte arbetare har en tidsbegränsad anställning.  

Osäkerheten påverkar hela livet. Hur lönen ser ut i slutet av månaden. Om man kan hämta ungarna på förskolan på kvällen. Om man får lån i banken. Det otrygga jobbet gör en maktlös. 

Under flera år har arbetsgivarnas makt ökat – på bekostnad av vanligt folks trygghet. Och attackerna fortsätter. Näringslivet och högern arbetar intensivt för att försämra anställningstryggheten ännu mer.  

Detta måste få ett stopp. Vi är stolta över våra arbeten. Men vi tänker inte vara tysta när våra villkor försämras. Nu växlar LO upp och trygga jobb kommer att stå i centrum för allt vi gör.  

  • I förhandling med arbetsgivarna: LO-förbunden kräver att otrygga anställningar begränsas i avtalsrörelsen.
     
  • I påverkansarbetet mot politikerna: De lagförslag om arbetsrätten som regeringen arbetar med ska ta hänsyn till LO-förbundens medlemmar och arbetarnas villkor i Sverige. De otrygga anställningarna, visstider, deltider och hyvling, ska begränsas.  
  • I valrörelsen 2022: Varje medlem, i varje fikarum, varje byggbod och varje gruppchat med arbetskamraterna ska veta vad facket kämpar för – och vad som står på spel om högern får mer makt efter nästa val. 

Men det kommer inte att gå utan dig. Vi behöver dig för att kunna påverka arbetsgivarna, politikerna och väljarna.  

Säg ifrån – för trygga jobb.