Kategorier
Juridik

Viktigt att vara noggrann när det gäller arbetsrätt

Arbetsrätt är en väldigt viktig del av det svenska samhället då denna inkluderar så många av våra rättigheter på jobbet, delar av vår vardag vi tar för givet.

När man är ny och oerfaren på arbetsmarknaden kan det vara svårt att hålla koll på sina rättigheter. Kanske är man mest lycklig för att man ens har ett jobb och slipper gå arbetslös. Jobbet kanske kan göra det möjligt att flytta hemifrån och utveckla sin livssituation på ett självständigt sätt.

Att lägga lite fokus på vilka rättigheter man har på jobbet är vanligt. Det blir lätt något man inte ägnar många tankar åt. Det är dock oftast väldigt viktigt att sätta sig in i sina rättigheter på jobbet. Huruvida ens arbetsplats har något kollektivavtal och att det varje månad betalas in en slant till en framtida pension är något man som arbetstagare bör ha koll på.

Oftast är det relativt lätt att få svar gällande dessa frågor. Om arbetsplatsen är någotsånär seriös finns det ofta information om sådana frågor i anställningsavtalet. Vissa arbetsgivare försöker tyvärr fuska lite med sina anställdas rättigheter. Misstänker man att så är fallet kan det vara läge att kontakta en jurist och diskutera arbetsrätt.

Det finns god hjälp att få kring arbetsrätt

På många juristbyråer finns det jurister som är mer eller mindre specialister på arbetsrätt. Dessa jurister arbetar för de anställdas rätt på arbetsplatsen och att de anställda ska få vad de är berättigade till. Arbetsrätt är ett brett ämne som inkluderar allt det som berör anställdas situation på sin arbetsplats.

En jurist som arbetar med arbetsrätt kan exempelvis hjälpa till att tolka ett kollektivavtal så att den anställde förstår vad det innebär. En specialist på arbetsrätt kan också komma väl till pass om en anställd inte anser sig ha blivit rätt behandlad på sin arbetsplats. Kanske har det till och med gått så långt att den anställde inte känner sig trygg på sin arbetsplats och exempelvis riskerar att bli skadad under tiden hen arbetar.

Som arbetsgivare har man skyldighet att erbjuda en säker arbetsmiljö för sina anställda. Man måste vidta de åtgärder som krävs för att ingen ska ådra sig några fysiska eller psykiska men av att befinna sig på sin arbetsplats. Den som arbetar på en byggarbetsplats ska till exempel förses med rätt skyddsutrustning.

Flera delar av arbetsrätt

Ytterligare teman som återfinns under arbetsrätt är en anställds rätt att ta hand om sina barn. Sverige är ett land som håller föräldraskapet högt. Det ska helt enkelt gå, både för mamman och pappan, att kombinera sitt föräldraskap med att vara yrkesarbetande. Numera räknar ingen med att det finns en mamma i hemmet som tar hand om hushåll och barn. I kampen för ett jämställt samhälle har kvinnor blivit en lika stor del av arbetsmarknaden som män.

En förutsättning för att detta ska fungera är den lagstadgade föräldraledigheten som Sverige erbjuder. För varje barn en förälder får tilldelas denne ett antal dagar då hen har rätt att vara hemma med sitt barn. Dessa dagar kan föräldern välja att ta ut som en stor klump, exempelvis i början av barnets liv, eller dela upp.

En arbetsgivare får inte motsätta sig en anställds önskan att vara föräldraledig såvida den anställde ansöker om ledighet i god tid. Skulle den anställde bli nekad föräldraledighet, trots att hen följt reglerna kring denna, kan det behövas hjälp av en jurist med specialkunskap inom arbetsrätt. Specialisten kan hjälpa till att medla mellan arbetsgivare och arbetstagare eller helt enkelt se till att ta saken vidare. I värsta fall kan det hela behöva avgöras i en domstol.